Hoʂ geldiniz!

Buluṣma Merkezi BRÜCKE-KÖPRÜ Bayern – Nürnberg Dekanlığı`na bağlı Protestan-Lutherisch Kilise`sine ait bir kurumdur. 1993 de Nürnberg`de kurulduğundan beri Hıristiyan ve Müslümanlar arasında sürekli ve düzenli diyalog çalıṣmaları sürdüren bir öğrenim yeridir.
Dini ve dünyaya bakıṣ açısı sürekli ve çok yönlü geliṣen toplumumuzda Hıristiyan ve Müslüman`lardan oluṣan çalıṣma timi olarak ṣunu her zaman yeniden soruyoruz: İçinde bulunduğumuz bu zamanda dinler arası beraber yaṣamın zorlukları nelerdir? Bu Laik toplum düzenimizin çerçevesi kapsamında huzurlu bir beraber yaṣamın mümkün olabilmesi için dinlerin katkılarının neler olduğunu soruyoruz.
Gostenhof`daki kurumumuzda ve çeṣitli partnerlerle yaptığımiz kooperatif çalıṣmalarımzla Anne-baba ve Çocuklar -Grubu, Kadınlar ve Erkeklere yönelik çeṣitli toplantılardan okullara ve yüksek okullara kadar uzanan çeṣitli dinler arası hizmetler sunmaktayız .
Çalıṣmalarımızı bulunduğumuz bölgedeki kilise ve camii cemaatleri ve ayn zamanda çevremizdeki organizasyon ve dernekler le beraber gerçekleṣtiriyor. Sunumlarda, seminerlerde ve gezilerde yaptığımız tecrübelerimizi aktarıyoruz.
„Ancak bir araya gelirsek, kim olduğumuzu biliriz“.
Buluṣma yeri BRÜCKE-KÖPRÜ iki yönlü bir öğrenme ortamıdır. Bir taraftan hıristiyan ve müslümanların buluṣtuğu, diğer tarafdan da öbür dini daha iyi tanıma imkanının bulunduğu bir yerdir. Bu aynı zamanda da kendi dinini daha iyi anlamak ve kendi inancını daha iyi anlatabilmek için bir ṣanstır.